Smart mobility solutions in public transport based on analysis chosen smart cities

Helena Dudycz , Igor Piątkowski

Abstract

Pojęcie miasta inteligentnego jest coraz częściej stosowane w mediach i społeczeństwie. Każde miasto chce mieć status miasta inteligentnego, ponieważ oznacza to stosowanie inteligentnych rozwiązań, które mają pomóc eliminować współczesne problemy dotyczące m.in. transportu publicznego. Dla mieszkańców tych miast realizacja koncepcji smart city może oznaczać wyższy poziom jakości życia i większy komfort życia. Głównym celem tego artykułu jest prezentacja wyników przeprowadzonego badania na temat tego, co miasta powinny realizować i jak powinny to robić, aby poprawić jakość komunikacji zbiorowej i aby stać się miastem inteligentnym. Opierając się na analizie porównawczej transportu publicznego najlepszych miast inteligentnych na świecie, tj. Londynu, San Francisco i Singapuru, wskazano działania istotne dla rozwoju miasta inteligentnego. Wybrane miasta zbadano i porównano ze względu na następujące kryteria: dostępność transportu w mieście; zastosowane technologie w rozwiązaniach transportowych i strategię rozwoju usług transportowych w mieście.
Author Helena Dudycz (MISaF / IBI / DIT)
Helena Dudycz,,
- Department of Information Technologies
, Igor Piątkowski (WUE)
Igor Piątkowski,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsMobilność inteligentna w transporcie publicznym na podstawie analizy wybranych miast inteligentnych
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (48)
Pages19-35
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishsmart city, smart mobility, public transport, information and communication technologies (ICT)
Keywords in Englishsmart city, miasto inteligentne, mobilność inteligentna, transport publiczny, technologie informacyjno-komunikacyjne
Abstract in PolishThe term smart city is increasingly used in media and across society. Every city wants to have the status of a smart city, because it means using smart solutions to help the city with contemporary problems related to, inter alia, public transport. For the inhabitants of these cities, the implementation of the smart city concept may mean a higher level of quality of life and greater comfort of life. The main goal of this paper is the presentation of the results of the conducted study on what cities should do and how, in order to improve the quality of public transport in their city to become a smart city. Based on comparative analysis of public transport of the best smart cities in the world i.e. London, San Francisco and Singapore, this research aims at pointing out the development direction of implementing smart mobility for cities. The selected cities will be examined and compared according to the following criteria: availability of transport in the city, applied technologies in transport solutions, and the strategy for the development of transport services in the city.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.2.02
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dudycz_Piatkowski_Smart_mobility_solutions_in_public_transport.pdf 983,54 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back