Miasto centralne w regionie – diagnoza Wrocławia, Poznania i Łodzi

Katarzyna Żydek

Abstract

The aim of this article is the presentation of the role of central city in a region, based on socio-economic diagnosis of Wrocław, Poznań and Łódź as regional growth poles. The paper shows theoretical aspects of the issue, especially presenting interdependencies between the territorial units using polarization theories and others urban development concepts. Additionally, the characteristics of current socio-economic situation in Wrocław, Poznań and Łódź was presented. Another sections include the description of the role of central cities in regions, main developmental challenges of these cities, which concern especially threats in socio-economic sphere. Based on synthetic analysis of issues dedicated to chosen cities, main conclusions and comparison of significance of the cities as regional growth poles were presented.
Author Katarzyna Żydek (WUE)
Katarzyna Żydek,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsCentral City in a Region – Diagnosis of Wrocław, Poznań and Łódź
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages148-159
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmiasto, region, Wrocław, Poznań, Łódź
Keywords in Englishcity, region, Wrocław, Poznań, Łódź
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie istoty miasta centralnego w regionie w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Wrocławia, Poznania i Łodzi jako regionalnych biegunów wzrostu. W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały aspekty teoretyczne, które bazują na teoriach polaryzacji, dotyczące problematyki miasta w regionie, a w szczególności ukazujące zależności pomiędzy nimi. W artykule ukazane zostały również teorie odnoszące się do różnych ujęć postrzegania miasta. Następnie przedstawiona została charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wrocławia, Poznania i Łodzi. Kolejne podrozdziały ukazują znaczenie miast centralnych w regionie oraz opis najważniejszych wyzwań rozwojowych tych miast, które dotyczą głównie zagrożeń w sferze społeczno-gospodarczej. Na podstawie syntetycznej analizy problematyki dedykowanej wybranym miastom przedstawione zostały główne wnioski oraz porównanie znaczenia diagnozowanych miast jako regionalnych biegunów wzrostu.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43951
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zydek_Miasto_centralne_w_regionie_diagnoza.pdf 401,04 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back