Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako organ kontroli udzielania zamówień

Katarzyna Marak

Abstract

The control of public procurement is part of the public administration control system. It covers all research and evaluation activities aimed at ensuring the correct spending of public funds. The central organ of goverment administration competent in public procurement matters is the President of the Public Procurement Office. The author examines its legal status, control competences and whether they are sufficient to implement statutory tasks. He critically evaluates statutory solutions in this regard.
Author Katarzyna Marak (MISaF / DoEL)
Katarzyna Marak,,
- Department of Economic Law
Journal seriesPaństwo Prawne, ISSN 2083-4330, (B 4 pkt)
Issue year2018
Vol8
No1 (8)
Pages138-152
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkontrola administracji publicznej, zamówienia publiczne, nadzór
Keywords in Englishcontrol of public administration, public procurement, supervision
Abstract in PolishKontrola zamówień publicznych jest częścią systemu kontroli administracji publicznej. Obejmuje ogół działań badawczo-ocennych nakierowanych na zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka bada jego status prawny, kompetencje kontrolne oraz to, czy sa one wystarczające do realizacji ustawowych zadań. Krytycznie ocenia rozwiązania ustawowe w tym zakresie.
URL https://www.prawowroclaw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/PPrawne_calosc_818.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back