Analysis of Properties of Synthetic Hydrocarbons Produced Using the ETG Method and Selected Conventional Biofuels Made in Poland in the Context of Environmental Effects Achieved

Małgorzata Krzywonos , Karol Tucki , Janusz Wojdalski , Adam Kupczyk , Michał Sikora

Abstract

The aim of the work was to analyze the properties and to compare the processes of production of synthetic biohydrocarbons using the ETG method and the selected conventional transport biofuels produced in Poland, from the perspective of the environmental effect achieved, expressed as CO2 emission reduction. Research was conducted using the BIOGRACE 4.0 d. method. Within the framework of the research conducted, detailed data ,typical for selected biofuel production methods, was used. The comparative analysis encompassed: i. synthetic biohydrocarbons produced using the ETG method (advanced biofuel), ii. bioethanol made of wheat (2-phase method), iii. bioethanol made of corn (1-phase method).
Author Małgorzata Krzywonos (EaE / IChaFT / DBE)
Małgorzata Krzywonos,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Karol Tucki
Karol Tucki,,
-
, Janusz Wojdalski
Janusz Wojdalski,,
-
, Adam Kupczyk
Adam Kupczyk,,
-
, Michał Sikora
Michał Sikora,,
-
Other language title versionsAnaliza właściwości syntetycznych węglowodorów wytwarzanych metodą ETG i wybranych konwencjonalnych biopaliw wytwarzanych w Polsce w kontekście osiąganych efektów środowiskowych
Journal seriesRocznik Ochrona Środowiska, ISSN 1506-218X, (A 15 pkt)
Issue year2017
Vol19
Pages394-410
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishbioetanol, redukcja emisji, węglowodory syntetyczne, nakłady energetyczne
Keywords in Englishbioethanol, emission reduction, synthetic hydrocarbons, energy expenditures
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishCelem pracy było przenalizowanie właściwości oraz porównanie procesów wytwarzania biowęglowodorów syntetycznych wytwarzanych metodą ETG oraz wybranych konwencjonalnych biopaliw transportowych wytwarzanych w Polsce, pod kątem osiąganego efektu ekologicznego, wyrażonego jako redukcja emisji CO2. Badania przeprowadzone zostały z zastosowaniem metody BIOGRACE 4.0 d. W ramach przeprowadzonych badań zostały wykorzystane dane szczegółowe, charakterystyczne dla wybranych, technologii wytwarzania biopaliw. Analizą porównawczą objęto: i. biowęglowodory syntetyczne wytwarzane metodą ETG (biopaliwo zaawansowane), ii. bioetanol wytwarzany z pszenicy (metoda II-fazowa), iii. bioetanolu wytwarzany z kukurydzy (metoda I-fazowa)
Languageen angielski
File
Analysis_of_Properties_of_Synthetic_Hydrocarbons.pdf 543,79 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 5; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.753; WoS Impact Factor: 2017 = 0.899 (2) - 2017=0.685 (5)
Citation count*7 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back