Wypalenie zawodowe – ocena zjawiska oraz możliwości prewencji z perspektywy pracodawców branży edukacji, szkolnictwa wyższego i opieki medycznej

Magdalena Ślazyk-Sobol , Dorota Kwiatkowska-Ciotucha , Urszula Załuska

Abstract

The article takes into account the issue concerning the perception of burnout by Polish employers representing the education, higher education and medical care sectors. The presented research results are a part of a larger and more complex research and implementation project Time2Grow (Poland), which main goal is to develop, test and implement innovative solutions in the field of burnout prevention. The article presents the results of the survey carried out among employers, aimed at getting to know their perspective related to the evaluation of the phenomenon and possible burnout prevention.
Author Magdalena Ślazyk-Sobol
Magdalena Ślazyk-Sobol,,
-
, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (MISaF / IZM / KL)
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,,
- Katedra Logistyki
, Urszula Załuska (MISaF / IZM / KL)
Urszula Załuska,,
- Katedra Logistyki
Other language title versionsOccupational burnout – assessment of the phenomenon and prevention opportunities from the perspective of employers in the education, higher education and medical care sector
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No512
Pages246-255
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakościowe badania nad wypaleniem zawodowym, prewencja wypalenia, edukacja, szkolnictwo wyższe, opieka medyczna
Keywords in Englishqualitative research concerning burnout, prevention of burnout, education, higher education, medical care sector
Abstract in PolishArtykuł porusza kwestię postrzegania zjawiska wypalenia przez polskich pracodawców reprezentujących sektor edukacji, szkolnictwa wyższego oraz opieki medycznej. Prezentowane wyniki badań są częścią większego i bardziej złożonego projektu badawczo- -wdrożeniowego Time2Grow (Poland), którego głównym celem jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badania zrealizowanego wśród pracodawców, mające na celu poznanie ich perspektywy związanej z oceną zjawiska oraz ewentualnymi propozycjami działań prewencyjnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.512.23
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Slazyk-Sobol_M_Kwiatkowska-Ciotucha_D_Zaluska_U_Wypalenie_Zawodowe_Ocena_Zjawiska_Oraz_Mozliwosci_2018.pdf 778,97 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back