Ocena rozliczenia podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych

Karolina Woźniak

Abstract

The aim of the article is to evaluate the settlement of income tax from natural persons on the basis of tax revenue and expense ledger and accounts. The subject of research is the Act of 26 July 1991 on income tax from natural persons. Forms of records-tax accounting play a decisive role in determining taxable income. Therefore, keeping them in an appropriate and fair manner allows keeping control of the financial situation of the entity. Each form has its advantages and disadvantages, but the method of calculating the tax is different and every entrepreneur based on the finance company has to choose better one in their opinion.
Author Karolina Woźniak (WUE)
Karolina Woźniak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsEvaluation of income tax settlement in tax revenue and expense ledger and account books
Pages116-122
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishpodatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, podatek dochodowy, prawo podatkowe
Keywords in Englishtax book of revenues and expenses, accounting books, income tax, tax law
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych. Przedmiotem badań jest Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Formy ewidencji księgowo-podatkowej odgrywają decydującą rolę w ustaleniu dochodu do opodatkowania. Dlatego prowadzenie ich we właściwy i rzetelny sposób pozwala na bieżąco kontrolować sytuację finansową jednostki. Każda z form ma swoje wady i zalety, jednak sposób obliczania podatku jest inny i każdy przedsiębiorca, biorąc pod uwagę finanse spółki, musi wybrać lepszy
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back