Potrącenia oraz obciążenia wynagrodzeń i związane z nimi obowiązki pracodawcy

Marta Zarychta

Abstract

This article aims to bring issues which are deductions and impositions of salaries. The subject was divided into two parts, which correspond to the names of two chapters. The first one is looking into the issue of the charges in the form of income tax, deductible expenses and social insurance contributions. The ways of calculation of income tax, amounts representing tax thresholds and also retirement, disability, sickness, accident and health insurance have been included here. The second chapter is about deductions specified by statue and required by law, such as maintenance payments or other outstanding debts, fines or cash advance granted to the employee and voluntary. An important issue here are the limits of deductions that may affect the desire to repay own obligations.
Author Marta Zarychta (WUE)
Marta Zarychta,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsDuties of employers related to deductions and impositions of salaries
Pages127-133
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishobciążenia, potrącenia, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne
Keywords in Englishimpositions, deductions, salaries, social security, health insurance, income tax, advance tax payment, retirement insurance, disability insurance, sickness insurance
Abstract in PolishArtykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia, jakim są potrącenia oraz obciążenia wynagrodzeń. Temat ten naturalnie został podzielony na dwie części, którym odpowiadają nazwy dwóch punktów. Pierwszy punkt artykułu to zgłębienie kwestii obciążeń w formie zaliczki na podatek dochodowy, kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Ujęte zostały tutaj sposoby naliczania zaliczki na podatek dochodowy, kwoty stanowiące progi podatkowe, a także stawki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejny z punktów traktuje o potrąceniach, zarówno tych określonych przez ustawę i będących wymagalnymi prawnie, takich jak świadczenia alimentacyjne, inne zaległe należności, kary pieniężne lub zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, jak i dobrowolnych. Istotną kwestią są tutaj również granice potrąceń, które mogą mieć wpływ na chęć spłacania własnych zobowiązań.
Languagepl polski
File
Zarychta_Potracenia_oraz_obciazenia_wynagrodzen_i.pdf 557,7 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back