Costs incurred by the mother as a result of childbirth and upbringing − changes in the career path

Anna Jędrzychowska , Ewa Poprawska

Abstract

The article is a part of research on the financial consequences of household members’ loss of health and life, in this case − a child. The amount of this loss can be estimated using, among others, the cost approach, including expenses and lost benefits associated with raising a child. The article analyzes lost benefits – the financial consequences that the mother incurs mainly due to birth and childcare, and which are associated with changes in career development. Calculations are presented for selected scenarios for the career path and a model for assessing the income gap between women: mother and a childless one has been proposed. It should be remembered that the child appears most often at the beginning of the mother’s professional career. This is the time of the fastest wage increase. Therefore, given the non-linear trend of wage increases with seniority (close to exponential), the ‘severity’ of the child’s appearance in the initial period of work is significant.
Author Anna Jędrzychowska (E&F / DI)
Anna Jędrzychowska,,
- Department of Insurance
, Ewa Poprawska (E&F / DI)
Ewa Poprawska,,
- Department of Insurance
Other language title versionsKoszty poniesione przez matkę w wyniku urodzenia i wychowania dziecka − zmiany w ścieżce kariery zawodowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol64
No1
Pages66-75
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishluka dochodowa, szkody osobowe, ubezpieczenia
Keywords in Englishmotherhood gap, personal injury, insurance
Abstract in PolishArtykuł jest kontynuacją badań dotyczących finansowych konsekwencji utraty zdrowia i życia przez członków gospodarstw domowych, w tym przypadku przez dziecko. Wysokość straty może być szacowana m.in. z użyciem podejścia kosztowego – rodzice ponoszą koszty (wydatki oraz utracone korzyści) związane z wychowaniem dziecka. W artykule analizowane są utracone korzyści, ponoszone przez matkę w związku z faktem urodzenia i opieki nad dzieckiem, które są związane ze zmianami w jej karierze zawodowej. Zaprezentowano kalkulacje dla wybranych scenariuszy rozwoju kariery zawodowej i zaproponowano model oceny luki dochodowej zdefiniowanej jako różnica między dochodami kobiety bezdzietnej i matki. Należy pamiętać, że dziecko pojawia się najczęściej na początku kariery zawodowej kobiety, gdy dynamika płac jest najwyższa (trend wzrostu płac wraz ze stażem pracy zbliżony do wykładniczego), w związku z czym konsekwencje wynikające z pojawienia się dziecka w początkowym okresie pracy zawodowej matki są znaczne.
DOIDOI:10.15611/pn.2020.1.06
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/144291
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jedrzychowska_Poprawska_Costs_incurred_by_the_mother_as_a_result_of_childbirth.pdf 927,96 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back