Model przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej na przykładzie gminy

Krzysztof Hauke

Abstract

The mission of public institutions is to meet the needs of the inhabitants of a given country. Their activities are financed from the budget. Adequate management of these measures affects stakeholder satisfaction. At present, the evaluation of budget spending on data processing by means of information technology is not high. This is primarily due to the poor organization of data processing as a whole in public institutions. In general, data processing tasks are performed at the lowest level – the municipality. This generates unnecessary costs resulting from changes in the institution. The aim of this article was to present a data processing model based on a computational cloud. This model only concerned local government units at the municipality level. The author included in it the organization of the data processing process. The presented model and its subsequent implementation will enable a faster and more efficient data flow in this institution. And the budget saved can be used for other purposes to meet the needs of the population in another sphere.
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesPrzedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka. Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice, ISSN 2084-6495, (B 6 pkt)
Issue year2018
No2 (25)
Pages79-92
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishprzetwarzanie danych, chmura obliczeniowa, administracja publiczna, jednostka samorządu terytorialnego
Keywords in Englishdata processing, cloud computing, public administration, local government unit
Abstract in PolishMisją administracji publicznej jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców danego terytorium kraju. Ich działania są finansowane ze środków budżetowych. Odpowiednie gospodarowanie tymi środkami wpływa na zadowolenie interesariuszy. Obecnie ocena wydatkowania środków budżetowych na przetwarzanie danych za pomocą technologii informacyjnej nie jest wysoka. Wiąże się to przede wszystkim ze złej organizacji procesu przetwarzania danych jako całości w administracji publicznej. Generalnie zadania przetwarzania danych realizowane są na najniższym poziomie – czyli gminie. Generuje to niepotrzebnie koszty wynikające z wprowadzania zmian w administracji. Celem artykułu było zaprezentowanie modelu przetwarzania danych w oparciu o chmurę obliczeniową. Model ten dotyczył tylko jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Autor zawarł w nim organizację procesu przetwarzania danych. Przedstawiony model i późniejsza jego implementacja pozwoli na szybszy i skuteczny obieg danych w administracji. A zaoszczędzone środki budżetowe będzie można przeznaczyć na inne cele, zaspokajając potrzeby mieszkańców w innej sferze.
DOIDOI:10.19253/reme.2018.0.006
Languagepl polski
File
Hauke_Model_ przetwarzania_ danych_ w_chmurze_2018.pdf 633,88 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 16-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back