Rola szkół wyższych w stymulowaniu przedsiębiorczości studentów

Natalia Pandel

Abstract

Zakładanie oraz rozwijanie własnej działalności gospodarczej może być drogą do większej niezależności w życiu zawodowym, samorealizacji oraz ponadnormatywnych dochodów osób przedsiębiorczych. W skali całego kraju przedsiębiorczość jest warunkiem przyspieszenia rozwoju gospodarczego i przyczynia się do dobrobytu społeczeństwa. Edukacja bez wątpienia wpływa na kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Zatem szkoły wyższe stymulując przedsiębiorczość studentów mogą przyczyniać się do wzrostu tego dobrobytu. Rozwijanie przedsiębiorczości studentów i zachęcanie ich do podejmowania działalności gospodarczej wymaga aktywności szkół wyższych w tym zakresie. Uczelnie powinny przygotowywać do podjęcia różnych ścieżek zawodowych, w tym prowadzenia własnej firmy. Istnieją ku temu liczne przesłanki i wiąże się to z przekształcaniem szkół wyższych w Uniwersytety Trzeciej Generacji. W artykule omówiono możliwe działania uczelni sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości studentów. Istnieje kilka zasadniczych kierunków tych działań – przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności ułatwiających prowadzenie własnej firmy, promowanie przedsiębiorczości, tworzenie podmiotów wspierających przedsiębiorcze inicjatywy studentów. Wskazano powody, dla których uczelnie powinny kształtować postawy proaktywne oraz pomagać studentom w ich aktywności biznesowej. Celem artykułu była analiza wyników badań dotyczących przydatności wiedzy akademickiej w kontekście uruchamiania własnej działalności gospodarczej, zapotrzebowania studentów na wiedzę ułatwiającą zakładanie i prowadzenie własnej firmy oraz sugerowanych działań uczelni wspierających rozwój przedsiębiorczości studentów. Wynika z nich, że szkoły wyższe w niewystarczającym stopniu przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz że istnieje realne zapotrzebowanie na rozszerzenie działań uczelni w tym zakresie. Dobre rozpoznanie deficytu wiedzy studentów pozwoli określić, w jaki sposób szkoły wyższe mogą stymulować aktywność biznesową studentów.
Author Natalia Pandel (WUE)
Natalia Pandel,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe role of universities in stimulating students ’ entrepreneurship
Pages105-112
Publication size in sheets0.5
Book Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (eds.): Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część 12, 2018, Młodzi Naukowcy, ISBN 9788365917706, [9788366139602], 152 p.
Keywords in Polishprzedsiębiorczość, stymulowanie przedsiębiorczości, studenci
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-10-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back