Ocena zapisów na seminaria i wyboru promotora przez studentów rachunkowości na studiach I stopnia

Michał Biernacki

Abstract

This article is written to analyze the form of subscriptions for seminars to assess the system of records, a form of contact with the supervisor and specify the weaknesses of the current model used by students of accounting at the University of Economics in Wroclaw. Students of Generation Z are people wild open to the world, but waiting an individual approach to them. They expect to contact with them in an individual way. The article presents the results of a survey conducted among third year students of full-time studies degree at the Faculty of Management, Information Technology and Finance of Wroclaw University of Economics. The results confirm the thesis of the need to modify the approach to the seminars by the promoters and the university
Autor Michał Biernacki (ZIF / IR / KRFiK)
Michał Biernacki
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Tytuł czasopisma/seriiFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, ISSN 2081-0644, e-ISSN 2300-5386, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr335 (87)2
Paginacja7-18
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimstopień, seminarium, praca licencjacka
Słowa kluczowe w języku angielskimbachelor studies, accounting, seminar
DOIDOI:10.21005/oe.2017.87.2.01
URL http://foliaoe.zut.edu.pl/Volume335(87)
Językpl polski
Plik
Biernacki_Ocena_zapisów_na_seminaria2017.pdf 155,06 KB
Punktacja (całkowita)9
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót