Czy zasadne jest tworzenie perspektywy ryzyka w zrównoważonej karcie wyników?

Maria Nieplowicz

Abstract

Abstract: Purpose – The aim of this article is to indicate the best solution in the scope of extending the Balanced Scorecard with the principles of comprehensive risk management at the strategic level. Design/methodology/approach – Literature review, source document analysis, and comparative analysis. Findings – The considerations carried out confirm the legitimacy of the thesis that the specificity of the operation of the local government unit determines the method of extending the Balanced Scorecard. The arguments are given when to add a risk perspective, and when to extend existing Scorecard with additional risk goals and measures in each of the Balanced Scorecard perspectives. Originality/value – The original value is to indicate the methodology for extending the Balanced Scorecard to objectives and measures in the area of risk
Author Maria Nieplowicz (MISaF / IR / DoCMAaC)
Maria Nieplowicz,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4/1 (94)
Pages257-265
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish zrównoważona karta wyników, ryzyko, perspektywa ryzyka
Keywords in English the Balanced Scorecard, risk, risk perspective
Abstract in PolishStreszczenie: Cel – Celem artykułu jest wskazanie najlepszego rozwiązania w zakresie rozszerzenia zrównoważonej karty wyników o zasady kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym. Metodologia badania – Przegląd literatury, analiza dokumentów źródłowych i analiza porównawcza. Wynik – Przeprowadzone rozważania potwierdzają zasadność postawionej tezy, że specyfika funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego determinuje sposób rozszerzenia karty wyników. Wskazano argumenty, kiedy należy dodać perspektywę ryzyka, a kiedy rozszerzyć istniejącą o dodatkowe cele i mierniki odnośnie do ryzyka w każdej z perspektyw zrównoważonej karty wyników. Oryginalność/wartość – Oryginalną wartością jest wskazanie metodologii rozszerzenia zrównoważonej karty wyników o cele i mierniki w obszarze ryzyka
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-22
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/
Languagepl polski
File
Nieplowicz_Czy_ zasadne_ jest_ tworzenie_ perspektywy_ ryzyka2018.pdf 549,67 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back