Relacje pomiędzy poziomem kompetencji twardych a wysokością zarobków w świetle badań dotyczących kapitału ludzkiego w Polsce

Alicja Grześkowiak

Abstract

The purpose of this article is to quantify the degree of relationship between the level of hard competencies and earnings. The analyzes are based on data from the survey on Human Capital in Poland. Four areas of competences are considered: information analysis, computer skills, mathematical skills, and dealing with the technical equipment. The differences in average earnings are presented according to the level of declared skills. A joint measure of competences is also proposed, and its values are compared with earnings. The analyses show that there are meaningful relations between the level of competences and the received remuneration.
Author Alicja Grześkowiak (MISaF / IZM / KEBO)
Alicja Grześkowiak,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, ISSN 1897-7391, (B 9 pkt)
Issue year2017
No3(26)
Pages64-73
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkompetencje, zarobki, analiza statystyczna
Keywords in Englishcompetences, earnings, statistical analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest ilościowa ocena stopnia powiązania poziomu kompetencji twardych i zarobków. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Rozpatrzono cztery obszary kompetencyjne: analizę informacji, umiejętności informatyczne, umiejętności związane z wykonywaniem obliczeń oraz obsługę urządzeń technicznych. Zbadano zróżnicowanie przeciętnych zarobków według stopnia deklarowanych umiejętności. Zaproponowano także łączną ocenę kompetencji i odniesiono jej wartości do wysokości zarobków. Przeprowadzone analizy wskazują, że istnieją znaczące powiązania pomiędzy poziomem kompetencji a otrzymywanym wynagrodzeniem.
URL http://wses-zeszyty.pl/zeszyty/2017/3.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back