Procesy rozwoju gospodarczego w przestrzeni Dolnego Śląska – wybrane problemy

Stanisław Korenik

Abstract

Contemporary development processes vary widely in socio-economic space. Such variation occurs both between regions and within regions. The Lower Silesia region is one of the most dynamically developing in our country. However, on a regional scale, development processes are at a different pace. Dominating Wrocław with its surroundings creates a modern spatial centre, the southern subregions of the voivodships record a much lower development rate, which results in the rise of divergence in the economy of the region. The aim of the article is to discuss the development processes of the Lower Silesia region as well as its individual areas (adopted as subregions) as well as to identify the causes of such phenomena.
Author Stanisław Korenik (ES / DSEaLGA)
Stanisław Korenik,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsEconomic Development Processes in Lower Silesian Space – Selected Problems
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages11-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishregion, rozwój regionalny, podregiony, przestrzenne zróżnicowanie rozwoju
Keywords in Englishregion, regional development, subregions, spatial diversity of development
Abstract in PolishWspółczesne procesy rozwoju zachodzą w sposób różnorodny w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Zróżnicowanie takie zachodzi zarówno pomiędzy poszczególnymi regionami, jak i wewnątrz regionów. Region Dolny Śląsk należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się w naszym kraju. Jednak w skali regionu procesy rozwoju zachodzą w różnym tempie. Dominuje Wrocław z otoczeniem, tworząc nowoczesny ośrodek przestrzenny, podregiony południowe województwa odnotowują znacznie niższe tempo rozwoju, co skutkuje narastaniem zjawiska dywergencji w gospodarce regionu. Celami artykułu są określenie kształtowania się procesów rozwoju regionu Dolny Śląsk i jego poszczególnych obszarów (przyjęte jako jednostki podstawowe będą tutaj podregiony), oraz identyfikacja przyczyn takiego kształtowania się zjawisk.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43913
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Korenik_Procesy_rozwoju_gospodarczego_w_przestrzeni.pdf 408,73 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back