Turystyka społeczna - aktywność turystyczna wybranych grup docelowych w świetle badań ankietowych

Piotr Gryszel , Daria Jaremen , Andrzej Rapacz

Abstract

Socio-economic development of the majority of European countries results in an increasing number of tourist traffic. Economic and demographic trends, however, bring about reflections over changes occurring on the tourist market. The importance of social tourism function has been noticed as the possible tool for stimulating the market. Activities undertaken by the state, local authorities and social organizations aim at reducing the exclusion level of poorer social groups from participation in tourism. It mainly refers to senior citizens and the disabled people. The objective of the study is, on the one hand, to emphasize factors influencing demand in social tourism, and on the other to assess tourism oriented activity of the mentioned above social groups. The surveys, which covered senior citizens and the disabled residing in different regions of Poland, constituted the background for the discussed activity assessment.
Author Piotr Gryszel (EMaT / DMaTM)
Piotr Gryszel,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No259
Pages178-189
Keywords in Polishturystyka społeczna, niepełnosprawni, seniorzy
Keywords in Englishsocial tourism, the disabled, senior citizens
Abstract in PolishRozwój społeczno-gospodarczy większości krajów europejskich sprzyja wzrostowi liczby podróży turystycznych. Trendy gospodarcze i demograficzne natomiast skłaniają do refleksji nad zmianami zachodzącymi na rynku turystycznym. Dostrzega się znaczenie funkcji turystyki społecznej jako możliwego narzędzia stymulowania tego rynku. Podejmowane przez władze państwowe, samorządowe oraz organizacje społeczne działania mają na celu ograniczenie stopnia wykluczenia z udziału w turystyce osób z grup słabszych społecznie. Chodzi m.in. o osoby starsze (seniorów) oraz osoby niepełnosprawne. Celem opracowania jest z jednej strony zwrócenie uwagi na czynniki kształtujące popyt w turystyce społecznej, z drugiej strony ocena aktywności turystycznej wymienionych dwóch grup społecznych. Podstawą oceny tej aktywności były badania ankietowe, w których uczestniczyli seniorzy i osoby niepełnosprawne zamieszkujące różne regiony Polski.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*1 (2016-05-13)
Additional fields
Tyt_nrWyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back