Ryzyko kosztów i koszty ryzyka

Edward Nowak

Abstract

Purpose – The main purpose of this article is to present the nature and specifics of the cost risks of the company’s activity and the range of incurred costs which are the result of the risk of undertaking a business activity. Research methodology – The research method used to achieve the established purpose of the article is a critical review of domestic and foreign literature dedicated to cost management and risk management in the enterprise. Findings – The article demonstrated that cost risk is an important part of the overall risk of the company and will incur specific costs of business activity (cost of risk). Originality/value – The article is one of the few publications in Polish literature devoted to cost risk management in the enterprise, and its added value is the identification of cost risk factors, as well as the specification of the cost of risk
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4/1 (88)
Pages511-518
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko kosztów, koszty ryzyka, zarządzanie kosztami, zarządzanie ryzkiem, zarządzanie ryzykiem kosztów
Keywords in Englishcost risk, cost of risk, cost management, risk management, cost risk management
Abstract in PolishCel – Głównym celem artykułu jest ukazanie istoty i specyfiki ryzyka kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz zakresu kosztów, których ponoszenie jest skutkiem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Metodologia badania – Najważniejszą metodą badawczą zastosowaną, aby zrealizować założony cel artykułu, jest krytyczny przegląd literatury krajowej i zagranicznej poświęconej zarządzaniu kosztami i zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zastosowano także metodę deskryptywną oraz wnioskowania logicznego. Wynik – W artykule wykazano, że ryzyko kosztów stanowi istotny element ogólnego ryzyka przedsiębiorstwa oraz powoduje ponoszenie specyficznych kosztów działalności przedsiębiorstwa (kosztów ryzyka). Oryginalność/wartość – Artykuł jest jedną z niewielu publikacji w literaturze polskiej poświęconych zarządzaniu ryzykiem kosztów w przedsiębiorstwie, a jego wartość dodaną stanowi identyfikacja czynników ryzyka kosztów i specyfikacja kosztów ryzyka
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-49
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475
Languagepl polski
File
Nowak_Ryzyko_ kosztów_ i_ koszty_ ryzyka2017.pdf 304,6 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back