Style kierowania w projektach realizowanych w organizacjach – ujęcie modelowe a wyniki badań empirycznych

Katarzyna Grzesik , Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

The aim of the article is to present the relationship between the practice of managing project teams and preferences of team members in this area and a model approach to management styles in particular project phases, based on the concept of J.R. Turner and R. Müller. The research process was based on literature studies and empirical research. The Authors evaluated current achievements regarding to the topic analyzed. The results of empirical research indicate that the most preferred leadership style is the democratic one. On the other hand, in the practice of project management, project teams’ members point out the use of democratic style and autocratic style. Both the respondents’ preferences and the practice are not coherent with the model approach.
Author Katarzyna Grzesik (ES / DEaOE)
Katarzyna Grzesik,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / DLaC)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsLeadership Styles in Projects Implemented in Organizations – Model Approach vs. Results of Empirical Research
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2018
No1 (47)
Pages109-123
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishstyl kierowania, projekt, zarządzanie projektami
Keywords in Englishleadership style, project, project management
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie zależności między praktyką kierowania zespołami projektowymi i preferencjami członków zespołów w tym zakresie a modelowym ujęciem stylów kierowania w poszczególnych fazach projektu, bazującym na koncepcji J.R. Turnera i R. Müllera. Proces badawczy oparto na studiach literaturowych i badaniach własnych. W artykule dokonano analizy dotychczasowego dorobku poświęconego analizowanej tematyce. Wyniki badań empirycznych wskazują, że preferowanym przez większość wykonawców prac w projektach jest styl demokratyczny. Natomiast w praktyce zarządzania projektami, wykonawcy ci wskazują na stosowanie przez kierowników stylu demokratycznego oraz stylu autokratycznego. Zarówno preferencje respondentów, jak i praktyka nie są zbieżne z ujęciem modelowym.
Languagepl polski
File
Grzesik_Piwowar_Sulej_Style_Kierowania_W_Projektach_Realizowanych.pdf 749,47 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back