Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016

Wojciech Krawiec

Abstract

Purpose – Identification of determinants of emissions unit allowance prices in the European market in 2013–2016 Design/Methodology/approach – Deductive method, analysis of the literature on the subject, statistical method Findings – Last year’s institutional factors were the major determinants of emissions unit allowance prices. Pro - bably, this situation won’t change until the carbon market will not be freed from the decision-makers influences, which now are the market regulator and allowances’ supplier.Originality/Value – Hereby article refers to determinants of emissions unit allowance prices in current period and is a starting point for further quantitative research.
Author Wojciech Krawiec (EMaT / DFaA)
Wojciech Krawiec,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2
Pages231-239
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuprawnienia do emisji CO 2 , determinanty cen uprawnień, europejski system handlu uprawnieniami
Keywords in EnglishCO 2 emission allowance, determinants of emissions unit allowance prices, EU emission trading scheme
Abstract in PolishCel – Identyfikacja determinant cen uprawnień do emisji CO 2 na rynku europejskim w latach 2013–2016. Metodologia badania – Metoda dedukcji, metoda analizy literatury przedmiotu, metoda statystyczna Wynik – W ostatnich latach czynniki o charakterze instytucjonalnym faktycznie odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu cen uprawnień do emisji CO 2 . Sytuacja ta zapewne nie ulegnie zmianie do czasu, kiedy rynek uprawnień nie zostanie w pełni uwolniony od wpływu decydentów, którzy obecnie pełnią na tym rynku zarów - no funkcję jego regulatora, jak i dostawcy uprawnień. Oryginalność/Wartość – Niniejszy artykuł odnosi się do determinant cen uprawnień do emisji CO 2 w latach 2013–2016, a więc w bieżącym okresie rozliczeniowym, i jest terze ilościowym.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.86-19
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/346/article/1748/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Krawiec_Determinanty_cen_uprawnien_do_emisji.pdf 622,25 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back