Venture debt financial instruments and investment risk of an early stage fund

Szymon Kwiatkowski

Abstract

As market research and data show, even that venture debt financing in Europe increased in last couple of years, for many venture capitalists this form of start-up investing is unknown. Fundraising difficulties in classic venture capital and the significant risk limiting role that debt financing plays in venture eco-system and financial markets in general suggest growing usage of this form of investment. One should expect venture debt as a percentage of venture capital in Europe to grow from ca. 6% to 10% – the level present in the UK. The paper offers a presentation of venture debt mechanism, debt and convertible instruments used in VC industry in Europe and tries to identify, describe and measure, if possible, risk associated with venture debt investment in comparison with classic venture capital investing. As a theoretical proof of the thesis about existence of venture debt specific financial market niche, required risk of return of venture debt is estimated with a use of implied credit spread
Author Szymon Kwiatkowski (WUE)
Szymon Kwiatkowski,,
- Wroclaw University of Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages177-184
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishventure debt, venture capital, finansowanie przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, instrumenty finansowania dłużnego
Keywords in Englishventure debt, venture capital, start-up financing, early stage fund risk
Abstract in PolishJak wskazują badania ankietowe wśród zarządzających funduszami venture capital, pomimo wzrostu wielkości finansowania typu venture debt w Europie w ostatnich latach, ta forma finansowania przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju jest jeszcze mało znana. Trudności w pozyskiwaniu kapitału na klasyczne inwestycje venture capital (finansujące w 100% kapitałem własnym) oraz duże możliwości zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, które daje finansowanie instrumentami dłużnymi, powodują, że popularności tej mieszanej formy inwestycji rośnie. Można się spodziewać, że udział finansowania typu venture debt w całkowitym rynku venture capital będzie rósł w Europie kontynentalnej z ok. 6% obecnie do 10% – poziomu z rynku brytyjskiego. Artykuł przedstawia mechanizm stojący za finansowaniem typu venture debt oraz dłużne i zamienne instrumenty finansowe stosowane w sektorze venture capital, a dodatkowo autor podejmuje próbę identyfikacji, opisu oraz pomiaru ryzyka związanego z inwestycją typu venture debt w porównaniu z klasyczną inwestycją venture capital. Dodatkowo, w celu wskazania specyficznej dla venture debt niszy na rynku finansowym, zostaje oszacowana wymagana stopa zwrotu dla takich inwestycji przy użyciu implikowanego spreadu kredytowego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.13
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kwiatkowski_Venture_debt_financial_instruments_and.pdf 588,29 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinancial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back