Kryteria doboru liderów zespołów projektowych w łańcuchach dostaw w Polsce

Agnieszka Jagoda , Tomasz Kołakowski

Abstract

The article, based on a review of the literature, shows the desired competencies of a project manager. It contains the presentation of own research results, the comparison which with other studies showed discrepancies regarding the project team manager selection criteria. It proves that in Poland the attention is paid primarily to the „hard” criteria and that the structure of a project team (interfunctional vs. interorganizational) causes the diversification of the desired characteristics of the project manager.
Author Agnieszka Jagoda (EMaT / DSMaL)
Agnieszka Jagoda,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Tomasz Kołakowski (EMaT / DSMaL)
Tomasz Kołakowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Other language title versionsCriteria for the selection of project team leaders in supply chains in Poland
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, [1732-1565], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/2
Pages79-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprojekt, zarządzanie projektem, zespół projektowy, łańcuch dostaw
Keywords in Englishproject, project management, project team, supply chain
Abstract in PolishW artykule, bazując na przeglądzie literatury, zaprezentowano pożądane kompetencje menedżera projektu. Przedstawiono wyniki badań własnych, których porównanie z innymi badaniami wskazało na rozbieżności odnośnie do kryteriów wyboru menedżera zespołu projektowego. Wynika z nich, że w Polsce zwraca się przede wszystkim uwagę na kryteria „twarde” oraz że struktura zespołu projektowego (interfunkcjonalny vs interorganizacyjny) powoduje dywersyfikację pożądanych cech menedżera projektu.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back