Polish research on accounting ethics. Predominating trends and pioneering approaches

Marta Nowak

Abstract

Literature overview presented in this paper aims to identify and explore the main trends and pioneering approaches in Polish scientific literature on accounting ethics. Predominant approach can be characterized as: applied, empiric, praxis-oriented, legallybased and accountant-focused. Research is carried out by scientists specializing in accounting. The main trends are: focusing on two professions (accountant and financial auditor), and two spheres: book-keeping and financial statements, interpreting accounting ethics from practical point of view, as applied ethics, limiting accounting ethics to legal aspects and professional codes.
Author Marta Nowak (MISaF / IR / KTRiAF)
Marta Nowak,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsPolskie badania z zakresu etyki rachunkowości. Dominujące trendy i pionierskie podejścia
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No515
Pages177-184
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishetyka rachunkowości, teoria rachunkowości, etyka, rachunkowość, filozofia moralna, etyka biznesu, etyka zawodowa
Keywords in Englishaccounting ethics, accounting theory, ethics, accounting, moral philosophy, business ethics, professional ethics
Abstract in PolishPrzegląd literatury dokonany w niniejszym artykule ma na celu identyfikację i eksplorację głównych trendów oraz pionierskich podejść w polskiej literaturze naukowej z zakresu etyki rachunkowości. Dominujące podejście może być scharakteryzowane jako: stosowane, empiryczne, zorientowane na praktykę, bazujące na prawie i skupione na księgowych. Badania są prowadzone przez specjalistów z rachunkowości. Główne trendy to: skupienie na dwóch profesjach (księgowego i biegłego rewidenta) oraz dwóch sferach (księgowości i sprawozdawczości finansowej), postrzeganie etyki rachunkowości z punktu widzenia praktycznego jako etyki stosowanej oraz organicznie etyki rachunkowości do aspektów prawnych i kodeksów zawodowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/76711
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Polish_Research_On_Accounting_Ethics_Predominating.pdf 339,35 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back