Studia podyplomowe jako przejaw współpracy nauki i biznesu. Studium przypadku

Anna Cierniak-Emerych , Agata Pietroń-Pyszczek

Abstract

Cooperation between the sphere of science and business is perceived in terms of one of the fundamental factors of economic development. With this in mind, the article presents arguments for its adoption, focusing in particular on cooperation that is reflected in the creation and functioning of post-graduate studies. Potential benefits for both cooperating parties were discussed. At the same time, efforts were made to signal the challenges faced by scientists and representatives of the business world considering taking up the indicated form of cooperation. In the empirical part of the article, attention is paid in particular to the activities undertaken in connection with the creation and functioning of postgraduate studies in the field of occupational health and safety in the EU in Wrocław.
Author Anna Cierniak-Emerych (EaE / IES / DLaC)
Anna Cierniak-Emerych,,
- Department of Labor and Capital
, Agata Pietroń-Pyszczek (EaE / IES / DLaC)
Agata Pietroń-Pyszczek,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/1
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransfer wiedzy, uczelnie, przedsiębiorczość, innowacyjność
Keywords in Englishknowledge transfer, universities, entrepreneurship, innovation
Abstract in PolishWspółpraca między sferą nauki i biznesu jest postrzegana w kategoriach jednego z zasadniczych czynników rozwoju gospodarki. Mając to na uwadze, w artykule przedstawiono argumenty przemawiające za jej podejmowaniem, koncentrując się w szczególności na współpracy znajdującej wyraz w powoływaniu i funkcjonowaniu studiów podyplomowych. Omówiono potencjalne korzyści dla obu współpracujących stron. Starano się przy tym zasygnalizować wyzwania, jakie stoją przed naukowcami oraz przedstawicielami świata biznesu rozważającymi podjęcie wskazanej formy współpracy. W części empirycznej artykułu zwrócono uwagę w szczególności na działania podejmowane w związku z tworzeniem i funkcjonowaniem studiów podyplomowych z zakresu bhp na UE we Wrocławiu.
Languagepl polski
File
Cierniak-Emerych_Pietron-Pyszczek_Studia_Podyplomowe_Jako_Przejaw_Wspolpracy_Nauki.pdf 245,3 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back