Efekty aktualizacji wartości nieruchomości dla symulowanego portfela kredytów hipotecznych

Magdalena Bywalec

Abstract

Polish regulations concerning the credit risk management process in banks’ portfolios require banks to update the value of real estate collateralized as collateral for mortgages. However, because the mechanism of updating property values − using standard valuation methods is complicated, time consuming, expensive and requires extensive databases, banks are not interested in conducting such a process more often than once a year, as the KNF instructs. Taking into account changes in real estate value over time and the changes taking place in the economy of Poland and the world, it seems reasonable to carry out such a regular update. The research problem is focused on the analysis of changes in real estate value in the hypothetical bank portfolio. The purpose of this article is to analyze the changes in the value of real estate collateral for a potential mortgage portfolio in 2011 against the value of this property portfolio valued at 2016.The indirect objective is to analyze the property data of the land and buildings registry,from the point of view of the usefulness of the database for the purpose of updating the value of the property.
Author Magdalena Bywalec (MISaF / IZF / DoB)
Magdalena Bywalec,,
- Department of Banking
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No370
Pages7-26
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishwartość nieruchomości, aktualizacja wartości, hipoteka, kredyt mieszkaniowy
Keywords in Englishproperty value, value update, mortgage, housing loan
Abstract in PolishPodjęty w artykule problem badawczy koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy zmiany w wartości nieruchomości, stanowiących potencjalne zabezpieczenie symulowanego portfela kredytów hipotecznych udzielonych na zakup mieszkania we Wrocławiu, są po 5 latach funkcjonowania kredytów na tyle znaczące, aby zagrażały funkcjonowaniu banku. Celem artykułu jest analiza zmian wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie dla potencjalnego portfela kredytów hipotecznych udzielonych w 2011 r. w stosunku do wartości tego portfela nieruchomości wycenianego na 2016 r. Celem pośrednim stała się analiza zbioru danych o nieruchomościach, znajdującego się w posiadaniu urzędu ewidencji gruntów i budynków, z punktu widzenia przydatności bazy do celów przeszacowania wartości nieruchomości. Hipoteza postawiona w przeprowadzonych badaniach brzmiała: istnieje konieczność dokonywania stałej analizy zmian wartości zabezpieczenia hipotecznego w portfelach hipotecznych polskich banków
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-37018.html
Languagepl polski
File
Bywalec_Efekty_ aktualizacji_wartości_nieruchomości2018.pdf 313,41 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back