Główne perspektywy wykorzystania Big Data w mediach społecznościowych

Iwona Chomiak-Orsa , Bartłomiej Mrozek

Abstract

The purpose of this article is to present considerations of the authors of the main prospects of Big Data use in the analysis of data sets that are created, collected and stored in the social media. The inspiration for the writing of this article were pilot studies conducted by one of the authors to identify the two main perspectives, Big Data use for the analysis of the information contained in the social media. The article contains a synthesis of the theoretical considerations from the ontology of Big Data, a review of key information tools used to gather data from users of social media and the directions of the use of these data by entrepreneurs. This article will briefly synthesize the results of research carried out by the authors, which was widely discussed in the articles published in the review of the Organization No 8/2017 and 9/2017.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Bartłomiej Mrozek (MISaF)
Bartłomiej Mrozek,,
- Faculty of Management, Information Systems and Finance
Other language title versionsMain perspectives of using Big Data in social media
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (45)
Pages44-54
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBig Data, media społecznościowe, serwisy społecznościowe, polityka prywatności
Keywords in EnglishBig Data, social media, social networking services, privacy policy
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rozważań autorów na temat głównych perspektyw wykorzystania Big Data w analizie zbiorów danych tworzonych, gromadzonych oraz przechowywanych w mediach społecznościowych. Inspiracją dla napisania niniejszego artykułu były badania pilotażowe przeprowadzone przez jednego z autorów mające na celu zidentyfikowanie dwóch głównych perspektyw wykorzystania Big Data do analizy informacji zawartych w mediach społecznościowych. Artykuł zawiera swoistą syntezę rozważań teoretycznych z obszaru ontologii Big Data, przeglądu kluczowych informatycznych narzędzi wykorzystywanych do pozyskiwania danych od użytkowników mediów społecznościowych oraz kierunków wykorzystania tych danych przez przedsiębiorców. W artykule zostaną pokrótce zsyntetyzowane wyniki badań prowadzonych przez autorów artykułu, które to badania szerzej zostały omówione w artykułach zamieszczonych w Przeglądzie Organizacji nr 8/2017 oraz 9/2017.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.3.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Mrozek_Glowne_perspektywy_wykorzystania_big_data.pdf 414,51 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back