Nieracjonalność usankcjonowana, czyli Nagroda imienia Nobla w dziedzinie ekonomii dla Richarda Thalera

Katarzyna Ostasiewicz

Abstract

Behavioral economics is a sub-field of economics which questions the legitimacy of modeling the economic actor as Homo oeconomicus. Pointing out irrationality of human decisions, biases in our reasoning and loss-aversion, Kahneman and Tversky replaced the Expected Utility Theory with their Prospect Theory, giving rise to further investigations of humans’ decision making. Richard Thaler, the winner of Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2017, was recognized for his work on this field. Basing on experiments and surveys, he described some interesting effects, among them “endowment effect” and “mental accounting”.
Author Katarzyna Ostasiewicz (MISaF / IZM / KS)
Katarzyna Ostasiewicz,,
- Katedra Statystyki
Other language title versionsSanctioned Irrationality or the Nobel Prize in Economics for Richard Thaler
Journal seriesŚląski Przegląd Statystyczny, ISSN 1644-6739, e-ISSN 2449-9765, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16 (22)
Pages91-126
Publication size in sheets1.75
Keywords in Polishekonomia behawioralna, nieracjonalność, teoria niepewnych perspektyw, Richard Thaler
Keywords in EnglishBehavioral economics, irrationality, Prospect Theory, Richard Thaler
Abstract in PolishEkonomia behawioralna jest stosunkowo nowym nurtem, kwestionującym podstawę stosowanego w ekonomii neoklasycznej modelowania podmiotu działań ekono- micznych jako homo oeconomicus. Wykazując nieracjonalność w podejmowaniu decyzji przez ludzi, systematyczne błędy, jakimi obarczone jest ludzkie rozumowanie w określonych sytuacjach, oraz odczuwaną przez większość osób awersję do straty, Kahneman i Tversky zastąpili teorię użyteczności oczekiwanej teorią niepewnych perspektyw, dając asumpt do dalszych badań nad podejmowaniem decyzji przez rzeczywiste podmioty eko- nomiczne. Richard Thaler, laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii z roku 2017, otrzymał to wyróżnienie w uznaniu zasług w rozwoju badań nad tymi zagadnieniami. W swoich pracach, opartych na eksperymentach laboratoryjnych oraz badaniach ankietowych, opisywał wiele interesujących efektów, w tym efekt posiadania czy mentalną rachunkowość.
DOIDOI:10.15611/sps.2018.16.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ostasiewicz_Nieracjonalnosc_usankcjonowana_czyli_Nagroda_imienia.pdf 606,96 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back