Metody usuwania fluorków z wód

Elżbieta Kociołek-Balawejder , Marta Żebrowska

Abstract

Fluorki charakteryzują się wąskim zakresem stężeń między prozdrowotnym a wysoce szkodliwym działaniem na organizm ludzki. Duże zagrożenie stanowi ponadnormatywna zawartość jonów fluorkowych w wodach przeznaczonych na zaopatrzenie ludności, gdyż właśnie woda pitna stanowi główne źródło poboru tego pierwiastka przez człowieka. Zagrożenie fluorem wynika zarówno z przyczyn antropogenicznych, jak i związane może być z naturalnym występowaniem i nagromadzeniem tego pierwiastka w środowisku przyrodniczym. Dokonano przeglądu literatury w zakresie najważniejszych metod usuwania fluorków z wód. Omówiono metody strąceniowe, sorpcyjne (z wykorzystaniem różnego typu adsorbentów, a także procesu wymiany jonowej),membranowe oraz metody, w których zastosowano nanoreagenty. Znajomość tych zagadnień może być pomocna w przypadku usuwania resztkowych fluorków z roztworów przemysłowych powstających w wielu procesach produkcyjnych, a także w procesach oczyszczania. W poprzedniej pracy przedstawiono zagrożenia wynikające z obecności fluoru w środowisku naturalnym1). Podkreślono, że pierwiastek ten przyjmowany przez człowieka charakteryzuje się wąskim zakresem bezpieczeństwa między prozdrowotnym a wysoce szkodliwym działa-niem na organizm ludzki. Celem pracy jest przedstawienie (w zarysie) metod usuwania jonów fluorkowych z wód, co jest zagadnieniem ważnym, gdyż właśnie woda pitna stanowi główne źródło poboru tego pierwiastka przez człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)2) dopuszczalne stężenie fluorków w wodzie do celów spożywczych wynosi 1,5 mg/dm3.
Author Elżbieta Kociołek-Balawejder (EaE / IChaFT / DChT)
Elżbieta Kociołek-Balawejder,,
- Department of Chemical Technology
, Marta Żebrowska (EaE / IChaFT / DChT)
Marta Żebrowska,,
- Department of Chemical Technology
Other language title versionsMethods for removal of fluorides from waters
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951, (A 15 pkt)
Issue year2015
Vol94
No9
Pages1570-1578
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
DOIDOI:10.15199/62.2015.9.30
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.25; WoS Impact Factor: 2015 = 0.367 (2) - 2015=0.305 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back