Zarządzanie zespołem wielokulturowym w kontekście rozwoju kreatywności

Krystyna Mazurek-Łopacińska , Magdalena Sobocińska

Abstract

In search for competitive advantage organizations more and more often relay on their employee's creativity. This includes companies with multicultural teams; especially that multiculturalism might be one of the sources of creativity. In this paper, features of culture of organization together with actions supporting development of creativity have been shown. Benefits of multicultural management implementation, based on cooperation, have been shown. Special attention has been put on strategies of handling problems which might arise in multicultural environment. The role of training and workshops in development of cultural sensitivity and intercultural competence has been underlined.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
, Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, ISSN 1509-0507, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2012
No26
Pages339-352
Keywords in PolishKreatywność personelu, Wielokulturowość, Zarządzanie
Keywords in EnglishEmployees creativity, Multicultural, Management
Abstract in PolishW poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej organizacje coraz częściej stawiają na kreatywność swych pracowników. Dotyczy to takŜe przedsiębiorstw posiadających zespoły wielokulturowe, zwłaszcza że różnorodność kulturowa może być źródłem kreatywności. W artykule przedstawiono cechy kultury organizacyjnej oraz działania wspierające rozwój twórczych postaw pracowników. Ukazano również korzyści wynikające z wdrażania modelu zarządzania międzykulturowego opartego na współpracy. Szczególną uwagę poświęcono strategiom postępowania wobec problemów, które mogą ujawnić się w funkcjonowaniu zespołów wielokulturowych. Wskazano także na rolę szkoleń, warsztatów i treningów w rozwijaniu wrażliwości kulturowej oraz kompetencji międzykulturowych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*1 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back