A concept of an integrative working capital management in line with wealth maximization criterion

Aleksandra Szpulak

Abstract

Typical financial models applied in the field of integrative Operating Working Capital (OWC) management assume continuous and proportionally changing to sales cash flows. This assumption is stated in order to get an elegant analytical solution to optimization problems. In real business situations, however, these flows are not continuous as the timing and magnitude of them result from batches of materials deliveries and sales. This paper improves the typical financial model as it allows for a discretionary cash flows pattern and incorporates batches of materials deliveries and sales together with delivery/ordering cycles into a wide range of decision variables available for integrated OWC management. Deterministic simulations on the financial model and application of the concurrent decision model to OWC management enable the finding of an optimal decision consistent with wealth maximization criterion
Author Aleksandra Szpulak (ES / DFaEA)
Aleksandra Szpulak,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages405-425
Keywords in Polishopracyjny kapitał pracujący, finansowy model OWC, NPV, wartość przedsiębiorstwa
Keywords in Englishoperating working capital, financial model of OWC, integrated OWC management, NPV
Abstract in PolishTradycyjny model finsowy stosowany w obszarze zintegrowanego zarzą-dzania operacyjnym kapitałem pracującum (OWC) zakłada ciągłe i proporcjonalne prze-pływy pieniężne generowane ze sprzedaży. Założenie to przyjmuje się w celu uzyskania zgrabnego analitycznego rozwiązania problemu optymalizacji zarządzania OWC. W prak-tyce jednak przepływy pieniężne nie są ciągłe, a momenty ich występowania i ich wielkość zależą bezpośrednio od partii zamówionych materiałów i sprzedaży. W artykule udoskona-lono typowy model decyzyjny, włączając rozmiary partii i towarzyszące im cykle dostaw do zintegrowanego zarządzania OWC. Symulacje deterministyczne na modelu finansowym i przy zastosowaniu modelu decyzyjnego pozwalają na optymalizację zarządzania OWC w świetle kryterium maksymalizacji bogactwa inwestorów przedsiębiorstwa
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.30
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szpulak_A_Conceptt_Of_An_Integrative_Working_Capital_2015.pdf 626,55 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinancial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back