Badania relacji międzysektorowych w Polsce w kontekście polityki społecznej

Stanisław Kamiński

Abstract

Scope and forms of intersectoral relations are important determinants of public tasks performance, also in field of social policy. Review of intersectoral relations research projects that were undertaken in Poland between 2014 and 2016 is presented in the article. Projects mentioned are classified according to their scope, subject, period and research method. The methodological analysis proved that data comparability is strongly limited. Chosen research findings are also presented in the article, as well as recommendations regarding futurę research in the field.
Author Stanisław Kamiński (ES / DSaSP)
Stanisław Kamiński,,
- Department of Sociology and Social Policy
Other language title versionsResearche on intersectoral relations in Poland in the context ofsocial policy
Journal seriesProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (B 11 pkt)
Issue year2018
No1 (40)
Pages71-86
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrelacje międzysektorowe, sektor publiczny, sektor rynkowy, sektor non- -profit, badania, metodyka
Keywords in Englishintersectoral relations, public sector, market sector, non-profit sector, research, methodology
Abstract in PolishZakres i formy relacji międzysektorowych stanowią jeden z czynników wpływających na efekty realizacji zadań publicznych, w tym z zakresu polityki społecznej. Artykuł przedstawia wyniki przeglądu badań dotyczących relacji międzysektorowych w Polsce prowadzonych w latach 2014-2016. Projekty badawcze zostały sklasyfikowane według zakresu przedmiotowego, podmiotowego, czasowego i przestrzennego, celu oraz metody badawczej. Analiza założeń metodycznych wykazała, że porównywalność danych pochodzących z poszczególnych źródeł jest bardzo ograniczona. Ponadto zaprezentowano wybrane wyniki badań oraz sformułowano rekomendacje dotyczące kierunku rozwoju badań w omawianym obszarze.
URL http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/40/PPSiD-40-71-86.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back