Propozycja procedury badania użyteczności witryn internetowych

Helena Dudycz , Łukasz Krawiec

Abstract

A very important feature of modern websites is their usability. Thanks to modern, constantly developing technologies, it is possible to create services that are friendly to every user. Web usability can be considered in aspects of their functionality, readability and accessibility. There are many methods and tools that can be used to evaluate the usability of websites. Using only one of them does not give full knowledge of the quality of the analyzed web page. Using all of them, due to their number and diversity, is unprofitable or even impossible. The purpose of this paper is to propose the procedure of web usability evaluation with the use of methods which allow to carry out such tests in the most effective way. The results obtained using the proposed methods complement each other, creating a consistent assessment usability of a tested web page, providing tips and solutions for its improvement.
Author Helena Dudycz (MISaF / IBI / DIT)
Helena Dudycz,,
- Department of Information Technologies
, Łukasz Krawiec (MISaF / IBI / DIT)
Łukasz Krawiec,,
- Department of Information Technologies
Other language title versionsProposal of the procedure of website usability evaluation
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No3 (49)
Pages65-77
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishużyteczność, dostępność, badanie użyteczności, metody badania użyteczności, witryna internetowa, strona WWW
Keywords in Englishweb usability, web accessibility, usability evaluation, usability evaluation methods, website, web page
Abstract in PolishBardzo ważnym aspektem działalności współczesnych witryn internetowych jest ich użyteczność. Dzięki nowoczesnym, ciągle rozwijającym się technologiom możliwe jest tworzenie serwisów przyjaznych każdemu użytkownikowi. Użyteczność witryn internetowych może być rozważana w odniesieniu do ich funkcjonalności, czytelności i dostępności. Jest wiele metod oraz narzędzi, które można wykorzystać do badania użyteczności witryn internetowych. Zastosowanie jednej z nich nie daje pełnego obrazu jakości analizowanej strony. Wykorzystanie wszystkich, ze względu na ich liczbę i różnorodność, nie jest opłacalne; jest wręcz niemożliwe. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji procedury badania użyteczności witryn internetowych z użyciem metod, które najlepiej pozwalają przeprowadzić ich ocenę. Uzyskane wyniki uzupełniają się, tworząc spójną ocenę użyteczności badanej witryny internetowej, dając zarazem wskazówki do jej poprawy.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.3.06
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130962
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dudycz_Krawiec_Propozycja_procedury_badania_uzytecznosci.pdf 802,3 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back