An approximate/exact objective based search technique for solving general scheduling problems

Andrzej Kozik , Radosław Rudek

Abstract

In this paper, we analyze single machine scheduling problems under the following minimization objectives: the maximum completion time (makespan), the total completion time and the maximum lateness, including fundamental practical aspects, which often occur in industrial or manufacturing reality: release dates, due dates, setup times, precedence constraints, deterioration (aging) of machines, as well as maintenance activities. To solve the problems, we propose an efficient representation of a solution and a fast neighborhood search technique, which calculates an approximation of criterion values in a constant time per solution in a neighborhood. On this basis, a novel approximate/exact search technique, using exact as well as approximate criterion values during search process, is introduced and used to develop efficient metaheuristic algorithms dedicated to the considered problems. Their efficiency is verified during computational experiments
Autor Andrzej Kozik - [Uniwersytet Opolski]
Andrzej Kozik
-
-
, Radosław Rudek (ZIF / IIE / KTI)
Radosław Rudek
- Katedra Technologii Informacyjnych
Tytuł czasopisma/seriiApplied Soft Computing, ISSN 1568-4946, (A 40 pkt)
Rok wydania2018
Tom62
Paginacja347-358
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku angielskimScheduling, Precedence constraints, Setup time, Maintenance activity, Aging effect, Metaheuristic
Klasyfikacja ASJC1712 Software
DOIDOI:10.1016/j.asoc.2017.10.043
URL https://ac.els-cdn.com/S1568494617306579/1-s2.0-S1568494617306579-main.pdf?_tid=5710b0fc-f77d-11e7-ac38-00000aacb35e&acdnat=1515750516_475e3ffef349414e7bb168077aa2e1a6
Języken angielski
Plik
Kozik_Rudek_An_ approximate_exact_ objective_ based_ search2018.pdf 871 KB
Punktacja (całkowita)40
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 20-08-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania Scopus = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 2.037; Impact Factor WoS: 2017 = 3.907 (2) - 2017=4.004 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót