Mały ZUS dla małych przedsiębiorców

Sylwia Stępień

Abstract

The article presents the issue of introducing by the government a new form of paying social security contributions for low-income enterprises. Small companies dominate the Polish market that is why the government policy and other forms of support for new and developing companies are so important. In Poland, the governament is introducing new programs that reduce obligatory expenses of companies. The new type of these programs is “Small ZUS”. The aim of the article is to present the concept of the governament program – “Small ZUS” and describe its advantages and disadvantages. The study used research methods such as: analysis of legal applications, induction and deduction.
Author Sylwia Stępień (WUE)
Sylwia Stępień,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsSmall ZUS for small entrepreneurs
Pages92-97
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishmałe przedsiębiorstwa, koniunktura, programy rządowe, mały ZUS
Keywords in Englishsmall companies, prosperity, government programs, “Small ZUS”
Abstract in PolishArtykuł przedstawia problematykę wprowadzenia przez rząd nowej formy odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorstw o niskich przychodach. Małe przedsiębiorstwa na rynku polskim stanowią większość, ważne jest zatem wspomaganie ich rozwoju, ponieważ wpływa to na ogólną koniunkturę gospodarczą. Z tego powodu istotne są prowadzona przez państwo polityka oraz wszelkie formy wsparcia oferowane przez rząd dla rozwoju nowo powstałych i rozwijających się firm. W Polsce ukazują się ciągle nowe programy rządowe zmniejszające wydatki obligatoryjne dla firm w początkowych fazach rozwoju. Jednym z nich jest nowo powstały program – tzw. mały ZUS. Celem artykułu jest przybliżenie zasad, na jakich funkcjonuje program „Mały ZUS”, ukazanie jego wad i zalet oraz dokonanie jego obiektywnej oceny. W pracy wykorzystano takie metody badań, jak: analiza aktów prawnych, indukcja i dedukcja.
Languagepl polski
File
Stepien_Maly_ZUS_dla_malych_przedsiebiorcow.pdf 300,87 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back