Wrocławski budżet obywatelski jako przejaw partycypacji społecznej

Marcin Brol

Abstract

The paper presents a tool of the self-government economy, which is the participatory budget. First of all, the procedure for aggregation of preferences and selection of tasks for implementation was analyzed. Particular attention has been paid to the various methods of public onsultation. The Wroclaw Civic Budget, which has been in operation since 2013, has been used as a research facility. The aim of this article is to evaluate the implementation and functioning of the civic budgets, with particular attention to the process of public consultation. The following hypothesis was formulated in the study: Participatory budgeting is not a tool for optimizing public expenditure, but rather an instrument that streamlines the process of aggregation of preferences. The paper presents the concepts related to participatory budgeting, the Wrocław Civic Budget, as well as the principles and scope of consultations carried out in Wroclaw in the years 2013-2016. The final part of the article is an assessment of the effectiveness of the participatory budget
Author Marcin Brol (ES / IE / DMa)
Marcin Brol,,
- Department of Macroeconomics
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2018
No1 (91)
Pages239-250
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwybór społeczny, konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, wydatki gminy
Keywords in Englishsocial choice, social consultations, participatory budget, commune expenses
Abstract in PolishW pracy przedstawiono narzędzie gospodarki samorządowej, jakim jest budżet partycypacyjny. Skoncentrowano się przy tym na procedurze agregacji preferencji i wyboru zadań do realizacji. Szczególną uwagę poświęcono różnorodnym metodom konsultacji społecznych. Za obiekt badań posłużył Wrocławski Budżet Obywatelski,funkcjonujący od 2013 roku. Celem artykułu jest ocenawdraania i funkcjonowania budżetów obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych. Realizacja tak postawionego celu doprowadzić ma do weryfikacji przypuszczenia, że budżet partycypacyjny nie jest narzędziem optymalizacji wydatków publicznych, lecz stanowi instrument usprawniający proces agregacji preferencji. W kolejnych częściach artykułu wyjaśnione zostały pojęcia związane z budżetem artycypacyjnym, przedstawiony został Wrocławski Budżet Oby watelski,a następnie zasady i zakres konsultacji przeprowadzonych we Wrocławiu w latach 2013-2016. Ostatnią część artykułu stanowi próba oceny omawianego narzędzia
DOIDOI:10.15290/oes.2018.01.91.16
URL http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/176/112
Languagepl polski
File
Brol_Wroclawski_budzet_obywayelski2018.pdf 213,98 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back