Kształtowanie marki pracodawcy w kontekście strategii biznesowych i wybranych charakterystyk polskich przedsiębiorstw realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Marzena Stor

Abstract

The main goal is to identify and analyze some potential regularities in the relationship between employer branding activities performed by the Polish international companies, their generic business strategies and selected characteristics. To reach this goal the empirical research has been conducted. With regard to the generic strategies, and basing on descriptive statistics, the distribution of such evaluations as: companies’ performance results, human factor as competitive factor and particular developments composing employer branding is established. Further correlational analyses cover the selected characteristics in the range of centralization/decentralization activities, direction of knowledge flow and the level of developments defining employer branding as a variable determining company’s performance results. The verification of hypotheses allows to conclude that the increase in the geographical spread index goes in line with the increase of advancement level of employer branding.
Author Marzena Stor (MISaF / IOaM / KZK)
Marzena Stor,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsEmployer branding in the context of business strategies and selected characteristics of the Polish companies realizing foreign direct investment
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No511
Pages200-216
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishkształtowanie marki pracodawcy, polskie przedsiębiorstwa międzynarodowe, zasoby ludzkie, czynnik konkurencyjności, wyniki przedsiębiorstw, strategie generyczne
Keywords in Englishemployer branding, Polish international companies, human resources, competitive factor, company performance results, generic strategies
Abstract in PolishCel artykułu to identyfikacja i analiza potencjalnych prawidłowości w relacji między budowaniem marki pracodawcy przez polskie przedsiębiorstwa międzynarodowe a ich wybranymi charakterystykami i stosowanymi strategiami generycznymi. Osiągnięciu tego celu posłużyły przeprowadzone badania empiryczne. Za pomocą statystyk opisowych ustalono, jak ze względu na stosowane strategie generyczne rozkładają się oceny: wyników badanych organizacji, czynnika ludzkiego jako czynnika konkurencyjności oraz poszczególnych rozwiązań komponujących budowanie marki pracodawcy. Przeprowadzono też analizy korelacyjne wybranych charakterystyk w zakresie centralizacji/decentralizacji działań, kierunku przepływu wiedzy oraz poziomu rozwiązań determinujących budowanie marki pracodawcy jako zmiennej kształtującej wyniki przedsiębiorstwa. Weryfikacja hipotez doprowadziła do wniosku, że zwiększaniu wskaźnika rozpiętości geograficznej sprzyja zwiększanie poziomu zaawansowania budowania marki pracodawcy.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.511.18
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Stor_M_Ksztaltowanie_Marki_Pracodawcy_w_Kontekscie_Strategii_2018.pdf 2,06 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back