Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw

Jan M. Janiszewski , Marek Krasiński

Abstract

In the first part of the article authors presents the synthetic definition of innovation and the roots of innovations creation. In the next part the definition and types of suggestions systems are being presented and defined. There is also the definition of continuous improvement idea – kaizen. In the final part authors presents the issue of functioning of the employee suggestion systems in the context of creating innovation in Polish enterprises. The aim of the article is to show the role of employee ideas as an internal source of innovation in the enterprise. The conclusions are based on interviews with the managers responsible for the functioning of the suggestions systems in their companies.
Author Jan M. Janiszewski
Jan M. Janiszewski,,
-
, Marek Krasiński (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Marek Krasiński,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No48/3
Pages403-413
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem pomysłów pracowniczych, kaizen, ciągłe doskonalenie, innowacyjność
Keywords in Englishsystem of employee ideas, kaizen, continous improvement, innovation
Abstract in PolishW pierwszej części artykułu zaprezentowano syntetyczne definicje innowacyjności i źródła kreowania innowacji. W kolejnym rozdziale przedstawiono definicję i rodzaje systemów sugestii, a także koncepcję ciągłego doskonalenia – kaizen. Rozdział ostatni obejmuje zagadnienie funkcjonowania systemów sugestii pracowniczych w kontekście kreowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest ukazanie roli pomysłów pracowniczych jako wewnętrznego źródła innowacji w przedsiębiorstwie. Opracowanie oparte jest na analizie literatury oraz na wynikach badań empirycznych.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.48/3-33
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/367/article/6193/
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-08-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back