Beginnings of the development of management accounting in Poland – contribution of the Wrocław center

Edward Nowak

Abstract

Management accounting is a discipline subject to dynamic development in the areas of theoretical concepts and practical applications. In Poland, the greatest development in this area occurred after 1989 in connection with socio-economic changes. However, the beginnings of management accounting development in our country date back to much earlier years. The Polish precursors to this discipline include W. Malc and J. Falewicz, who in 1963 published books on issues that fall within the scope of management accounting. W. Malc’s work concerned postulated costs, while J. Falewicz assessed the economy and profitability using the dependence between global costs and production volume. Currently, they are also one of the most important issues considered in management accounting. This leads to the recognition of W. Malc and J. Falewicz as precursors of management accounting in Poland stemming from the centre of Wrocław.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsPoczątek rozwoju rachunkowości zarządczej w Polsce – wkład ośrodka wrocławskiego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No515
Pages257-264
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbadanie kosztów, rachunek kosztów postulowanych, rachunek kosztów zmiennych, regresja kosztów, ocena rentowności
Keywords in Englishcost survey, postulated costs bill, variable costs account, cost regression, profitability assessment
Abstract in PolishRachunkowość zarządcza jest dyscypliną podlegającą dynamicznemu rozwojowi w obszarach koncepcji teoretycznych i zastosowań praktycznych. W Polsce największy rozwój w tym zakresie nastąpił po 1989 r. w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi. Początki rozwoju rachunkowości zarządczej w naszym kraju sięgają jednakże znacznie wcześniejszych lat. Do polskich prekursorów tej dyscypliny należy zaliczyć W. Malca i J. Falewicza, którzy w 1963 r. opublikowali książki z problematyki, która mieści się w zakresie rachunkowości zarządczej. Praca W. Malca dotyczyła rachunku kosztów postulowanych, natomiast J. Falewicza oceny gospodarności i rentowności przy wykorzystaniu zależności między kosztami globalnymi i wielkością produkcji. Także aktualnie są to jedne z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w rachunkowości zarządczej. To skłania do uznania W. Malca i J. Falewicza za prekursorów rachunkowości zarządczej w Polsce wywodzących się z ośrodka wrocławskiego.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/76733
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Beginnings_Of_The_Development_Of_Management_Accounting_In_Poland.pdf 341,26 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back