Role of forecasting support in decision-making process. The case of debt to equity conversion

Bartłomiej Nita , Piotr Oleksyk

Abstract

The articles addresses the usefulness of financial forecasting. Thus, the objective of the paper is to propose a forecasting approach that supports decision-making process in the context of debt to equity conversion. Methodology adopted in the paper involves an example case explaining the conversion of liabilities into equity. The considerations in the paper support the argument that the structured approach to financial forecasting is essential to understand the impact of debt to equity conversion on the future position of a company as reflected in its financial statement. The structure of the article is as follows. The first part of the paper focuses on the issues related to information support of decision-making process. The next section refers to financial forecasting in the context of debt analysis. In the last section we describe the use case, and the article concludes with a summary of work to date.
Author Bartłomiej Nita (MISaF / IR / KTRiAF)
Bartłomiej Nita,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
, Piotr Oleksyk (MISaF / IR / KTRiAF)
Piotr Oleksyk,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsRola planowania finansowego w procesie decyzyjnym na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages185-194
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprognozowanie finansowe, konwersja zobowiązań na kapitał własny
Keywords in Englishfinancial forecasting, debt to equity conversion
Abstract in PolishArtykuł podejmuje problematykę użyteczności planowania finansowego. Celem opracowania jest zaproponowanie podejścia do planowania, które wspomaga proces decyzyjny dotyczący konwersji zobowiązań na kapitały własne. Przyjęta metodyka obejmuje analizę przypadku zastosowania w praktyce działalności przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzono konwersję zobowiązań na kapitały własne. Rozważania prowadzone w artykule uzasadniają stwierdzenie, że ustrukturyzowane podejście do planowania finansowego jest niezbędne w celu oceny wpływu procesu konwersji na przyszłą sytuację podmiotu i podjęcie właściwej decyzji. W pierwszej części artykułu omówiono problemy informacycjnego wspomagania procesu planowania finansowego, następnie wyjaśniono rolę planowania finansowego w kontekście konwersji zobowiązań na kapitały własne. W ostatniej części zaprezentowno przypadek zastosowania w praktyce oraz podsumowanie prowadzonych badań.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41378
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nita_Oleksyk_Role_of_forecasting_support_in.pdf 451,56 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back