Koszty finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego

Michał Poszwa

Abstract

Purpose – The aim of the article is to analyze tax regulations and their consequences regarding limiting the costs of debt financing in the tax income account. Design/methodology/approach – The subject of the analysis are the provisions of the Act on Corporate Income Tax as well as the provisions of the EU Council Directive on counteracting tax avoidance practices. The study uses a method of critical analysis of literature and source materials. Findings – The effect of the analysis is to assess the implementation of the provisions of the EU Council Directive in the field regarding the recognition of costs of debt financing and the assessment of the impact of new regulations on the operation of companies. Originality/value – Knowing the mechanism of limiting the recognition of debt financing costs will allow for appropriate adjustment of taxpayers and inclusion of higher costs and additional risk in the decision-making process
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / KRC)
Michał Poszwa,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No1 (91)
Pages105-112
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoszty finansowania, podatek dochodowy, wyłączenia kosztów
Keywords in Englishfinancing costs; income tax; excluding costs
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest analiza regulacji podatkowych oraz ich konsekwencji dotyczących limitowania kosztów finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego. Metodologia badania – Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także postanowienia dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania. W opracowaniu zastosowano metodę krytycznej analizy literatury oraz regulacji prawnych. Wynik – Efektem analizy jest ocena sposobu implementacji przepisów dyrektywy Rady Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym uznawania kosztów finansowania dłużnego oraz ocena wpływu nowych regulacji na działalność spółek kapitałowych. Oryginalność/wartość – Znajomość mechanizmu polegającego na ograniczeniu uznawania kosztów finansowania dłużnego pozwoli na odpowiednie dostosowanie podatników oraz uwzględnienie wyższych kosztów i dodatkowego ryzyka w procesie decyzyjnym
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.91-09
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9673/
Languagepl polski
File
Poszwa_Koszty_ finansowania_ dłużnego2018.pdf 339,64 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back