Kluczowe wymiary orientacji na wyniki

Tadeusz Borys

Abstract

The article presents the author’s attempt to answer two key questions: what is the principle of orientation to results, what is its sense and rank in the model of excellence, as well as whether and how is this principle materialized in an organization? The first question is related to recognizing symptoms by means of which orientation to results appeals to us; these are, among others, effectiveness, efficiency, process maturity, etc., and in general improvement. The second question – encourages reflection whether an orientation to results has only positive connotations or also negative ones. This means that without axiology the discussion about orientation to results has little sense.
Author Tadeusz Borys (EMaT / DQaEM)
Tadeusz Borys,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No264
Pages33-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdoskonałość, model doskonałości, orientacja na wyniki
Keywords in Englishexcellence, model of excellence, orientation to results
Abstract in PolishW artykule autor próbuje odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: czym jest zasada orientacji na wyniki, jaki ma sens i rangę w modelu doskonałości oraz czy i jak zasada ta jest urzeczywistniana w organizacji? Pierwsze pytanie związane jest z rozpoznaniem symptomów, przez jakie przemawia do nas orientacja na wyniki; są to m.in. skuteczność, efektywność, dojrzałość procesowa itp., a ogólniej doskonalenie. Pytanie drugie – to zachęcenie do refleksji, czy orientacja na wyniki ma tylko konotacje pozytywne, czy też negatywne? To oznacza, że bez aksjologii dyskusja o orientacji na wyniki ma niewielki sens.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*1 (2016-07-15)
Additional fields
Tyt_nrOrientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back