Determinanty sprawności procesu ewidencji księgowej w biurze rachunkowym

Anna Chojnacka-Komorowska , Krzysztof Nowosielski

Abstract

The paper presents the main findings of the research conducted on the accounting records process implemented in an accounting office. The main objective of this research was to identify factors influencing the process performance, understood as an inherent feature of the process, which gives an overview of its ability to perform assigned functions. The undertaken research has been carried out using the method of case study aided with the analysis of documents originating from the researched entity, interview and observation techniques. As a result, the key factors of process performance were identified, including two most important: the quality of accounting documents supplied by the accounting office clients and the quality of accounting staff (being an active participant of the process), measured using the level of experience and professional qualifications. In a summary, possible directions for further quantitative research of a explanatory nature were pointed out
Author Anna Chojnacka-Komorowska (EaE / IES / DACIaQM)
Anna Chojnacka-Komorowska,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Krzysztof Nowosielski (EaE / IES / DACIaQM)
Krzysztof Nowosielski,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Other language title versionsDeterminants of accounting records process performance in an accounting office
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages102-113
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishproces księgowy, sprawność procesu, determinanty sprawności
Keywords in Englishaccounting process, process performance, determinants of process performance
Abstract in PolishGłównym celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących determinant sprawności procesu ewidencji księgowej realizowanego w biurze rachunkowym. Sprawność jest rozumiana jako immanentna cecha procesu, która w sposób syntetyczny informuje o jego zdolności do realizacji przypisanych mu funkcji. Podjęte badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem metody case study wspomaganej analizą dokumentacji pochodzącej z badanej jednostki gospodarczej oraz techniką wywiadu i obserwacji. W toku badań zidentyfikowano kluczowe czynniki sprawności badanego procesu. Dwa najważniejsze to: jakość dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów biura, stanowiących wejście procesu, oraz jakość kadry będącej aktywnym uczestnikiem procesu, mierzona poziomem doświadczenia i kwalifikacji zawodowych pracowników. W podsumowaniu wskazano na możliwe kierunki dalszych badań ilościowych o charakterze eksplanacyjnym
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41835
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chojnacka_Komorowska_Nowosielski_Determinanty_sprawnosci_procesu_ewidencji_ksiegowej.pdf 471,16 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-08-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back