Premie i nagrody dla audytorów wewnętrznych a skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym

Piotr Bednarek

Abstract

The world studies of the private sector have shown that the use of bonuses and rewards for internal auditors has a positive impact on the performance of the internal audit activity and the entire company. The purpose of this study was to compare the effect of the use of bonuses and rewards on the effectiveness of internal audit in the public and private sectors. For this purpose insightful literature studies and a survey of internal auditors in Poland were carried out. The research shows that the increasing importance of this form of remuneration has a positive effect on the effectiveness of the internal audit, but only in the private sector organizations. At the same time internal auditors in the public sector organizations rarely get a bonus or a reward as a form of remuneration. Moreover the percentage of their bonuses and rewards in the total remuneration is much lower than internal auditors get in the private sector organ
Author Piotr Bednarek (MISaF / IR / KRC)
Piotr Bednarek,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsBonuses and rewards for internal auditors vs. internal audit effectiveness in private and public sector
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No399
Pages41-54
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, skuteczność, motywowanie
Keywords in Englishinternal audit, effectiveness, motivating
Abstract in PolishBadania sektora prywatnego na świecie wykazały, że stosowanie premii i nagród dla audytorów wewnętrznych ma pozytywny wpływ na wyniki działalności audytu wewnętrznego i całego przedsiębiorstwa. Celem niniejszego badania było porównanie, jaki wpływ na skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym ma wykorzystanie premii i nagród. W tym celu przeprowadzono pogłębione studia literaturowe oraz badanie ankietowe wśród audytorów wewnętrznych w Polsce. Z badania wynika, że tylko w sektorze prywatnym wraz ze wzrostem znaczenia tej formy wynagrodzenia rośnie skuteczność audytu wewnętrznego. Natomiast w sektorze publicznym premie i nagrody dla audytorów wewnętrznych są rzadziej stosowaną formą wynagradzania, co więcej niższy jest procentowy udział premii i nagród w całkowitym wynagrodzeniu audytora wewnętrznego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.399.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bednarek_Premie_i_nagrody_dla_audytorow.pdf 327,26 KB
Score (nominal)10
Citation count*7 (2020-07-02)
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back