Atrakcyjność regionów a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych

Dominika Walkiewicz

Abstract

Special economic zones are means of interventionism which have been functioning since 1994 in Poland. They were established in order to restructure and reorganize backward regions which were facing a serious crisis after the transformation from centrally planned to market economy. With time, zones changed their main function and began being an inducement for investors. The research indicates that, more often, subzones are established in very attractive areas with a high level of development. The purpose of this article is to explain such a wide dispersion in the location of subzones of special economic zones in Poland and preliminary to show the effects for regions. The author uses the point method to rate the attractiveness of regions with agreed scale and parameters. Then, the results are compared. The study covers a situation in 2014 and evaluates voivodships in Poland with the subzones of special economic zones with emphasis on their locations.
Author Dominika Walkiewicz (WUE)
Dominika Walkiewicz,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsAttractiveness of regions vs. location of special economic zones
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No467
Pages257-267
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspecjalna strefa ekonomiczna, atrakcyjność regionów, podstrefa, lokalizacja
Keywords in Englishspecial economic zones, region attractiveness, subzone, location
Abstract in PolishSpecjalne strefy ekonomiczne są instrumentem interwencjonizmu państwowego funkcjonującym na terenie Polski od 1994 roku. Powstały w celu restrukturyzacji regionów zacofanych i borykających się z osłabieniem po przejściu z gospodarki centralnej do rynkowej. Z czasem jednak strefy przestały spełniać swoje podstawowe zadanie, a stały się elementem przetargowym przyciągającym inwestorów. Coraz częściej podstrefy tworzone są poza rejonem strefy w wyniku nacisku grup interesu na terenach wysoko rozwiniętych o dużej atrakcyjności. Celem artykułu jest wyjaśnienie tak dużego rozproszenia podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i wstępne przybliżenie skutków ich lokalizacji w regionach najbardziej atrakcyjnych. W artykule do analizy atrakcyjności regionów zastosowano metodę punktacji w umownej skali liczbowej z użyciem wybranego systemu oceniania. Następnie wyniki poddano analizie porównawczej. Okres badawczy to rok 2014, dla którego określono wartości wybranych parametrów. Przedmiotem badania są województwa w Polsce oraz podstrefy polskich stref ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.467.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40733
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Walkiewicz_Atrakcyjnosc_regionow_a_lokalizacja_specjalnych.pdf 758,58 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRegiony, metropolie, miasta
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back