Employee development within the European Social Fund in Poland in the 2007-2013 programming period from the perspective of the final beneficiary – research findings

Katarzyna Tracz-Krupa

Abstract

The purpose of the paper is to explore the intervention of the European Social Fund in Poland in organizations that benefited from the funding in the 2007-2013 programming period. The study was conducted from the perspective of the final beneficiary. The study was carried out in 2017, based on the CATI method, in the group of two hundred employees of both private and public institutions that received financial support from the ESF to implement training and development activities. The results of the study describe both the expectations of the employees regarding development at the workplace, the possibilities offered by employers, and the types and forms of training financed by ESF in which they participated. Drawing on D. Kirkpatrick’s model the paper refers to the effectiveness of the training. It also highlights the benefits from participation in the EU project from the employee perspective and ways to make use of the acquired qualifications by employers.
Author Katarzyna Tracz-Krupa (MISaF / IOaM / KZK)
Katarzyna Tracz-Krupa,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsRozwój pracowników ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z perspektywy beneficjenta ostatecznego (BO) w Polsce w latach 2007-2013 – wyniki badań empirycznych
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No4 (33)
Pages33-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój pracowników, beneficjent ostateczny, Europejski Fundusz Społeczny
Keywords in Englishemployee development, final beneficiary, European Social Fund
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest diagnoza rozwoju pracowników w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w okresie programowania 2007-2013 z perspektywy beneficjenta ostatecznego, a także wskazanie obszarów dysfunkcjonalnych i sposobów ich usprawniania. Badania zrealizowano w 2017 r. metodą CATI na grupie 200 pracowników organizacji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, które otrzymały wsparcie unijne na realizację działań szkoleniowo-rozwojowych. Wnioski z badań dotyczą oczekiwań pracowników względem rozwoju w miejscu pracy, możliwości oferowanych przez pracodawców, rodzajów i form szkoleń finansowanych z EFS, w których pracownicy brali udział, a także badania efektywności szkoleń według D. Kirkpatricka, korzyści z udziału w projekcie unijnym z perspektywy pracownika oraz sposobów wykorzystania przez pracodawców kwalifikacji pracowników zdobytych w ramach projektu unijnego.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.4.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Tracz-Krupa_Emloyee_development_within_the_european_social.pdf 521,35 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back