Innowacyjność sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego

Natalia Konopińska

Abstract

The aim of the article is to analyze the innovative potential of the Sudeten border mountain area. The article demonstrates that innovation is one of the main priorities of cohesion policy. Using the data on the number of submitted patent applications, a comparative analysis of the innovation potential at the level of territorial units included in the Sudeten border mountain area and at national level was carried out. Studies show that Sudeten border mountain area was characterized by a low level of innovation. The article was prepared on the basis of desk research analysis of secondary data: reports, communicates and cartographic materials
Author Natalia Konopińska (ES / DEPaERS)
Natalia Konopińska,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsInnovation of Sudeten border mountain area
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No539
Pages94-106
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpolityka spójności, obszary górskie, innowacyjność
Keywords in Englishcohesion policy, mountain areas, innovation
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza potencjału innowacyjnego sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego (SPOG). W artykule pokazano znaczenie innowacyjności w odniesieniu do regionów jako jednego z głównych priorytetów polityki spójności. Posługując się danymi o liczbie złożonych wniosków patentowych, przeprowadzono analizę porównawczą potencjału innowacyjnego na poziomie jednostek terytorialnych wchodzących w skład sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego oraz krajowym. Badania wykazały, że SPOG charakteryzował się niskim poziomem innowacyjności, w szczególności w gałęziach przemysłu, które można uznać za nowoczesne. Artykuł został przygotowany w oparciu o analizę desk research danych wtórnych: raportów, sprawozdań i komunikatów oraz materiałów kartograficznych
DOIDOI:10.15611/pn.2018.539.09
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126128
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Konopinska_Innowacyjnosc_sudeckiego_przygranicznego_obszaru_gorskiego.pdf 1,99 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back