Internetowy monitoring cen jako narzędzie strategicznego zarządzania cenami w polskich przedsiębiorstwach e-commerce

Maciej Wilczyński

Abstract

The following essay covers the topic of price management as a method of gaining the strategic competitive advantage in polish internet retailers. As one of the tools, Author describes internet price monitoring. In the essay, Author presents the chosen concepts and articles from pricing management area, identifies the research potential and proves that prices are the best profitability growth leverage. Moreover, presents pricing strategies, which companies can incorporate. Despite that, the article covers study of current polish e-commerce market situation. The consumers sentiment towards the sector is described, according to its implications for the e-commerce players pricing policiesIn the last part, Author preseents chosen internet price monitoring products, and their functionalities, as an effective tools supporting incorporation of advanced and sophisticated price management strategies in polish e-commerce retailers
Author Maciej Wilczyński (WUE)
Maciej Wilczyński,,
- Wrocław University of Economics
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2017
No43 (4)
Pages275-292
Publication size in sheets0.85
Abstract in PolishReferat porusza rolę zarządzania cenami, jako metody zwiększania strategicznej przewagi konkurencyjnej polskich sklepów internetowych. Jako jedne z narzędzi wspomagających strategiczną politykę cenową, Autor wymienia internetowy monitoring cen polskich sklepów internetowych. Autor w pracy przedstawia wybrane zagadnienia oraz publikacje z dziedziny pricingu, identyfikuje lukę badawczą oraz udowadnia, iż ceny są najlepszym lewarem wzrostu zyskowności przedsiębiorstwa. Przedstawia również strategie cenowe, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać w swojej polityce cenowej. Jednocześnie w pracy zawarty jest opis polskiego rynku handlu internetowego i jego obecnej sytuacji. Autor porusza stosunek konsumentów wobec branży e-commerce oraz jego impli. Jako jedne z narzędzi wspomagających strategiczną politykę cenową wymienia internetowy monitoring cen. W ostatniej części referatu Autor przedstawia wybrane produkty internetowego monitoringu cen oraz ich funkcjonalności, jako skuteczne narzędzie wspomagające zastosowanie zaawansowanych i bardziej efektywnych strategii cenowych w polskich przedsiębiorstwach e-commerce
URL http://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-43.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back