Wpływ otwierania gospodarki na lokalny rynek zasobów

Maciej Filus

Abstract

The article attempts to explain the impact, the opening processes of a national economy has on local resources market. It is done through the analogy to free flow of resources and Rayleigh distillation model, known from natural sciences. The analysis of both processes, together with their analogies, shows that financial flows and the migration i.e. economic behavior of individuals as well as the societies, are very close to the mechanisms that we can observe in the nature during evaporation. Next, using the Balassa–Samuelson analysis, the speed and strength of transition processes was described as well as the long run consequences for the local job and financial markets
Author Maciej Filus (EMaT)
Maciej Filus,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThe impact of opening of the economy on the local resources market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages85-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdestylacja zasobów, hipoteza Balassy–Samuelsona, lokalny rynek pracy
Keywords in Englishresources distillation, Balassa–Samuelson effect, local job markets
Abstract in PolishArtykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na lokalny rynek zasobów może mieć otwarcie gospodarki na konkurencję międzynarodową. Pierwsza część poświęcona jest szukaniu analogii między swobodnym przepływem zasobów a znanym z nauk przyrodniczych modelem destylacji Rayleigha. Analiza obu procesów i występujących między nimi analogii pokazuje, że przepływy finansowe oraz migracja, czyli zachowania ekonomiczne zarówno jednostek, jak i całych społeczności są bardzo zbliżone do mechanizmów występujących w przyrodzie podczas procesu parowania. Następnie na podstawie hipotezy Balassy–Samuelsona podjęto próbę opisania długookresowych konsekwencji otwarcia gospodarki kraju na konkurencję międzynarodową dla społeczności lokalnej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ, jaki na lokalny rynek pracy i finansów mają procesy migracji zarobkowej oraz zmiany struktury przemysłowej kraju
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.07
URL Wpływ otwierania gospodarki na lokalny rynek zasobów
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Filus_Wplyw_otwierania_gospodarki_na_lokalny_rynek.pdf 297,29 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back