Kontrola w procesie zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw

Natalia Szozda

Abstract

One of key processess in today’s supply chain is a demand management process. It includes a sequence of activities from the identification of objectives and strategies by determining forecasting procedures, the flow of information, synchronization, emergency management, to the development of a system of indicators and measures that control the correctness of the whole process. To obtain accurate demand plans a transparent process of monitoring progress and evaluating the demand management is needed. Therefore, the question arises – whether at each stage, how and how often the demand management process in the contemporary supply chains is controlled? The goal of the paper is to identify the system of measurement and indicators used in controlling the stages of demand management process and the frequency of such an assessment. The conclusions of the study derive from the analysis of 270 supply chains in manufacturing and trade companies
Author Natalia Szozda (MISaF / IZM / KL)
Natalia Szozda,,
- Katedra Logistyki
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No382
Pages410-428
Keywords in Polishefektywna kontrola, zarządzanie popytem, łańcuch dostaw, pomiar i ocena procesu
Keywords in Englisheffictive control, demand management, supply chain, measurement and evaluation of a process
Abstract in PolishJednym z kluczowych procesów będących elementem współczesnych łańcuchów dostaw jest proces zarządzania popytem na produkty. Obejmuje on sekwencję czynności, zaczynając od identyfikacji celów, poprzez określenie procedur prognozowania, przepływu informacji, synchronizacji podejmowanych działań w obszarze planowania popytu, zarządzania awaryjnego, aż po opracowanie systemu wskaźników i mierników pozwalających na kontrolę przebiegu poprawności całego procesu. Aby plany popytu cechowała duża dokładność, potrzebny jest przejrzysty proces monitorowania przebiegu i oceny procesu zarządzania popytem na produkty. W związku z tym rodzi się pytanie: czy na każdym etapie, w jaki sposób, jak często należy kontrolować proces zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw? Celem artykułu jest identyfikacja systemu miar i wskaźników pozwalających na ocenę poszczególnych elementów procesu zarządzania popytem na produkty oraz wskazanie częstotliwości przeprowadzania tego typu kontroli. Wnioski z badań zostaną sformułowane na podstawie studium przypadku oraz analizy 270 łańcuchów dostaw firm produkcyjnych i handlowych
DOIDOI:10.15611/pn.2015.382.32
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szozda_Kontrola_w_procesie_zarzadzania_popytem.pdf 3,05 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrStrategie i logistyka w warunkach kryzysu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back