Kompetencje kluczowe jako elementy przewagi na rynku pracy - ujęcie ilościowe

Alicja Grześkowiak

Abstract

This paper is focused on the assessment of the relationship between the level of key competences and the fact of taking up work and earning high wages. The analyzes were conducted on the basis of individual data from the nationwide survey on the Human Capital in Poland. The impact of five key competences is considered: foreign language proficiency, digital competences, mathematical skills, communication in the mother language and the ability to learn new things. The logistic regression model is used to identify and evaluate the factors influencing the respondents’ situation.
Author Alicja Grześkowiak (MISaF / IZM / KEBO)
Alicja Grześkowiak,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, e-ISSN 2450-0747, (B 7 pkt)
Issue year2017
No10
Pages181-190
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkompetencje kluczowe, rynek pracy, regresja logistyczna
Keywords in Englishkey competences, labour market, logistic regression
Abstract in PolishArtykuł dotyczy oceny powiązań pomiędzy poziomem kompetencji kluczowych a faktem podejmowania pracy i osiągania wysokich zarobków. Analizy przeprowadzono na podstawie danych o charakterze indywidualnym pochodzących z ogólnopolskiego badania sondażowego pt. Bilans Kapitału Ludzkiego. Rozpatrzono oddziaływanie pięciu kompetencji kluczowych: znajomości języka obcego, kompetencji informatycznych, umiejętności wykonywania obliczeń, znajomości języka ojczystego oraz umiejętności uczenia się nowych rzeczy. W celu zidentyfikowania i dokonania oceny czynników wpływających na sytuację respondentów posłużono się modelem regresji logistycznej.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/grzeskowiak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back