Wolność jako stymulanta wymiany

Marzena Schneider

Abstract

The article presents a discourse about seeking a compromise between justice and efficiency. This has been explained in a context of institutionalised limitations to an individual freedom of property rights set by an imperium to an individual. Necessary determinants for the efficiency limitations have been pointed out, which – despite stepping into the area of economic freedom ‒ are able to build a welfare society and have a positive influence on the process of an exchange. Further to this, the instruments of microeconomics (originating in neoclassicism) have been shown, in a context of an economical analysis of institutions. The author also draws and applies his original theory of property rights to explain limited crew of ease.
Author Marzena Schneider (WUE)
Marzena Schneider,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsFreedom as a booster of exchange process
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No529
Pages296-306
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwolność, własność, sprawiedliwość, instytucje
Keywords in Englishfreedom, property, justice, institutions
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano dyskurs o poszukiwaniu kompromisu pomiędzy sprawiedliwością a efektywnością w kontekście instytucjonalnego ograniczania przez imperium, którym jest państwo, wolności jednostki w należącej do niej sferze dominium. Wskazano na uwarunkowania konieczne do uzyskania przymiotu efektywności ograniczeń, które – mimo że wkraczają w obszar wolności gospodarowania – mogą przyczynić się do dobrobytu grupy i dodatnio wpływać na proces wymiany. Pokazano również zastosowanie, posiadających neoklasyczny rodowód, narzędzi mikroekonomicznych w procesie ekonomicznej analizy instytucji oraz autorsko użyto koncepcji wiązki praw własności do wyjaśnienia podlegającej ograniczeniu wiązki swobód
DOIDOI:10.15611/pn.2018.529.26
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Schneider_M_Wolnosc_Jako_Stymulanta_Wymiany_2018.pdf 810,69 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back