Instytucje kształtujące działalność fundacji korporacyjnych w Polsce

Agnieszka Mikucka-Kowalczyk

Abstract

In the market economy, private operators act independently on the basis of the principle of self-financing. However, not always the various initiatives undertaken in the market economy are manifested in the form of strictly economic activities, because the aim is not always to achieve economic profit. Such activities are reflected in the functioning of NGO entities (non-governmental organizations or nonprofit organizations). The current strength and role of the Polish third sector was shaped in the long process of social and economic, political and cultural development, creating new, extremely important organisational forms such as corporate foundations, operating on the border of the public and market sector, i.e. established by state-controlled enterprises. The characteristic features of corporate foundations’ activity were to be: private nature of initiatives, independence in action, non-commercial character, as well as voluntary participation and significant participation of volunteering. However, the network of the contacts between sectors is becoming more dense and the solutions that have been used so far for different social orders are increasingly being used leading to the disappearance of the typical features of this kind of entities and the blurring of their special character.
Author Agnieszka Mikucka-Kowalczyk (ES / DMaIE)
Agnieszka Mikucka-Kowalczyk,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsInstitutions shaping the activity of corporate foundations in Poland
Pages173-184
Publication size in sheets0.55
Book Pondel Hanna, Kuźmar Sławomir (eds.): Instytucje w teorii i praktyce. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 9788366199941, 208 p.
Keywords in Polishinstytucje formalne, instytucje nieformalne, fundacje korporacyjne, organizacje pozarządowe, filantropia
Keywords in Englishformal institutions, informal institutions, corporate foundations, non-governmental organisation, philanthropy
Abstract in PolishW gospodarce rynkowej podmioty prywatne działają samodzielnie, kierując się zasadą samofinansowania. Jednak nie zawsze różnorodne inicjatywy podejmowane w gospodarce rynkowej przejawiają się w formie działań stricte gospodarczych, albowiem celem nie zawsze jest chęć osiągnięcia zysku ekonomicznego. Odzwierciedleniem tego rodzaju działań jest funkcjonowanie podmiotów NGO (nongovernmental organizations lub nonprofit oganizations). Obecna siła i rola polskiego trzeciego sektora kształtowała się w długim procesie rozwoju społeczno-gospodarczego, politycznego czy kulturowego, tworząc nowe, niezwykle istotne formy organizacyjne, jak chociażby fundacje korporacyjne działające na granicy sektora publicznego i rynkowego, tj. zakładane przez przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo. Cechami charakterystycznymi działalności fundacji korporacyjnych miały być bowiem: prywatny charakter inicjatyw, niezależność w działaniu, niekomercyjność, jak również dobrowolne uczestnictwo i znaczny udział wolontariatu. Jednak sieć kontaktów między sektorami ulega zagęszczeniu i coraz częściej wykorzystywane są rozwiązania charakterystyczne do tej pory dla odmiennych porządków społecznych, prowadzące tym samym do zanikania charakterystycznych cech tego rodzaju podmiotów i rozmywania się ich szczególnego charakteru.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back